Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τις πρακτικές μας σχετικά με τη συλλογή και διανομή πληροφοριών.

Αυτή η τοποθεσία περιέχει συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες. Η Control Hellas δεν είναι υπεύθυνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των τοποθεσιών.

Η τοποθεσία μας εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας, κακής χρήσης ή τροποποίησης των πληροφοριών υπό τον έλεγχό μας.

H Control Hellas δεν χρησιμοποιεί “cookies" για την αποθήκευση των ονομάτων μελών και των κωδικών πρόσβασης για ηλεκτρονικές αγορές ή για χρήστες που θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ιδιωτικές περιοχές. Ένα "cookie" είναι πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή από διακομιστή Web και χρησιμοποιούνται για την προσαρμογή της υπηρεσίας Web κατά οποιονδήποτε τρόπο.  Όπως και με τις περισσότερες τοποθεσίες στο Internet, τηρούμε τυπικά αρχεία καταγραφής για να βελτιώσουμε τις τοποθεσίες μας, να παρέχουμε καλύτερες πληροφορίες στο μέλλον και για να βεβαιωθούμε ότι οι πόροι χρησιμοποιούνται με σύνεση. Αυτά τα αρχεία καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση IP του χρήστη ή το όνομα τομέα του συστήματος, τον τύπο υπολογιστή, την έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο Web, την ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, τα ονόματα των αρχείων που ζητούνται και τη σελίδα παραπομπής.

Η τοποθεσία της Control Hellas στο Web μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε άλλες τοποθεσίες, διανομείς και συνεργάτες πωλήσεων. Ενώ προσπαθούμε να συνδέσουμε μόνο τοποθεσίες που συμμερίζονται τα υψηλά μας πρότυπα και σέβονται τις πρακτικές απορρήτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή τις πρακτικές απορρήτου που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις τοποθεσίες.

Αν πιστεύουμε ότι κάποιος προσπαθεί να εισβάλει, ότι έχει εισβάλει ή με άλλο τρόπο έχει κάνει κακή χρήση των υπολογιστών μας στο Internet, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής για να βρούμε τους υπαίτιους. Στα πλαίσια των προσπαθειών μας μπορούμε να μοιραστούμε πληροφορίες με την αστυνομία και άλλους φορείς.