Αυτόματες Μπάρες
Ηλεκτρομηχανική μπάρα GARD 4 – 6 ,για μέγιστο άνοιγμα έως 6,5 m. Εύκολη απελευθέρωση του βραχίονα σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Κλείδωμα του βραχίονα στη κλειστή θέση. Κατασκευασμένη για συνεχή χρήση. Δυνατότητα σύνδεσης πολλαπλών αυτοματισμών.

Αυτόματες Μπάρες Ατομικής Στάθμευσης
Σύστημα UNIPARK - UNIPARK L σε χρώμα RAL 2004 με δυνατότητα ελέγχου έως και τεσσάρων ατομικών θέσεων στάθμευσης με ένα πίνακα. Χειροκίνητη απασφάλιση μηχανισμού σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και σύστημα ανίχνευσης εμποδίων.

Αυτόματη Αλυσίδα
Ηλεκτρομηχανική μπάρα αλυσίδα CAT για άνοιγμα έως 8.0 m. Δυνατότητα εντατικής χρήσης. Εύκολη απελευθέρωση της αλυσίδας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος. Κλείδωμα της αλυσίδας στην οριζόντια θέση.

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Χώρου Στάθμευσης – Access Control
Σύστημα διαχείρισης χώρου Parking οίκου CAME με δυνατότητα ελέγχου έως και 6000 χρηστών. Δυνατότητα καταγραφής ιστορικού για κάθε χρήστη, pre-payment function , ακύρωσης καρτών, και προγραμματισμού χρονικών ζωνών. Το σύστημα δύναται να συνδεθεί με καρτονανγνώστες, πληκτρολόγιο κωδικού αλλά και τηλεχειρισμό. Ειδικό σύστημα software για έλεγχο και καταγραφή γεγονότων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.